Informatie

Waarom zonnepanelen?

Dit is het moment om op zonnepanelen over te stappen! Waarom?

–          De zon is een schone energiebron die nooit opraakt

–          U wordt groene stroom producent

–          Voorkomen van CO2 uitstoot

–          Recyclebaar tot 99,8%

–          Duurzaam met een levensduur van minimaal 25 jaar

–          Korte terugverdientijd door verlengde salderingstermijn en BTW-teruggave voor particulieren en bedrijven

–          Hoger rendement dan sparen op uw bankrekening

–          Onderhoudsvrij

 

Werking en keuze maken uit zonnepanelen

U bent geïnteresseerd in zonnepanelen en heeft misschien al eens op internet gezocht naar informatie. Tijdens deze zoektocht op het internet ziet u waarschijnlijk door de panelen de zon niet meer schijnen door de keus en diversiteit van alle verhalen en meningen. Leest u dan onderstaande tekst waarin we proberen te verduidelijken wat de verschillen zijn en wat van belang is bij de keuzes die u gaat maken.

Na productie wordt ieder paneel getest op wattpiek vermogen. Dit wordt weergegeven in de specificaties. Ieder paneel doet wat hij moet doen en zal daarom nagenoeg dezelfde opbrengst geven als ieder ander paneel van hetzelfde wattpiek vermogen.

Een paneel is ontworpen om zonlicht om te zetten in elektriciteit. Dit doen zonnepanelen allemaal ongeveer even goed, het grote verschil zit hem in het wattpiek vermogen; dit geeft aan hoeveel stroom er uit een zonnepaneel komt.

Dat is het maximale piekvermogen dat een zonnepaneel levert onder zogenaamde STC condities: optimale instraling en temperatuur van 25 graden.

Wat houdt dit dan precies in?

Ieder zonnepaneel dat geproduceerd wordt, wordt getest voordat deze verzendklaar is.

Er worden twee essentiële tests uitgevoerd:

– test 1 is een functionele test waarbij gecontroleerd wordt of het paneel werkt;

– test 2 is een technische test waarbij gecontroleerd wordt hoeveel wattpiek vermogen het paneel levert bij een oppervlakte temperatuur van 25 graden en bij een lichtkracht van 1000 Watt per m2.

Na deze test is het wattpiek vermogen wat dit paneel levert duidelijk en wordt het zonnepaneel gelabeld met de specificaties uit de test.

Bij 25 graden werkt het zonnepaneel optimaal, per graad lager of hoger is het rendement 0.3% minder. Dat betekent dat ook op een mooie winterdag een uitstekende energie opbrengst verkregen wordt. De reden dat er minder energie wordt opgewekt in de winter is alleen omdat er dan minder zonuren zijn.

Hoe bepaal je dan hoeveel wattpiek je nodig hebt?

Bekend is wat ieder paneel doet en daarmee kan bepaald worden hoeveel wattpiek passend is in uw situatie. Uw huidig en verwacht toekomstig verbruik, de ligging en hellingshoek van uw dak ten opzichte van de zon zijn mede bepalend hoeveel wattpiek u nodig heeft.

Een blauw paneel, ook wel polycrystalline genoemd.

Heeft een hogere weerstand door cellen die diverse kanten opstaan vergeleken met het zwarte mono paneel waar alle kristallen in een cel één kant opstaan. Dit geeft een prestatie vermindering vergeleken met een zwart paneel van 2,5% maar is in de aanschaf goedkoper.

Een zwart paneel, monocrystalline genoemd.

Heeft een betere prestatie verhouding dan een blauw paneel maar is zo’n 10 graden warmer wat een verhoging geeft van de interne weerstand en resulteert in een verlies van 3%.

Zwart met wit paneel, PERC paneel.

Een PERC paneel heeft de eenduidige cellen van een zwart paneel en blijft door de witte coating tussen de cellen gemiddeld 10 graden koeler. Het combineert het beste van beiden panelen.

We kunnen zeggen dat een blauw paneel het beter doet bij veel zonlicht en een zwart paneel bij minder zonlicht. Het aantal zonuren in Nederland met direct zonlicht en diffuus zonlicht (wanneer er wolken voor de zon staan) verhoudt zich in Nederland ongeveer tot 40% direct zonlicht uren en 60% diffuus zonlicht uren.

Conclusie
De keuze voor het type zonnepaneel zal vooral gebaseerd zijn op uw specifieke situatie. Op een zwart dak zullen zwarte panelen meer “wegvallen”. Wanneer de panelen aan het zicht zijn onttrokken maakt de keuze van de kleur minder uit en wordt er vaak voor blauwe panelen gekozen.

Samen met u komen wij graag tot een voor u meest optimale oplossing.

 

Werking en keuze maken uit omvormersystemen.

Verschillende omvormers en hun systemen

Er is een groot aanbod van omvormers op de markt. Ieder met hun eigen specifieke kenmerken en geschikt voor verschillende installaties.

Er zijn drie systemen:

-Serieel geschakeld
-Parallel Micro omvormers
-Parallel met optimizers

De voor en nadelen van de verschillende systemen worden hieronder toegelicht.

Een serieel geschakeld systeem. De panelen worden gekoppeld en zo krijg je één grote kring die wordt aangesloten op een omvormer.

De voordelen zijn:

-Eenvoudig te monteren
-Goedkoper dan een parallel geschakeld systeem.

De nadelen zijn:

-Als er schaduw valt op een van de panelen heeft dit invloed op de overige panelen en het totale rendement wordt daardoor negatief beïnvloed.

-Als één paneel niet meer functioneert wordt de stroom onderbroken en levert het systeem niets meer op.

-Bij vocht in een connector of problemen met de omvormer, leidt dit ertoe dat het volledige systeem uitvalt en geen energie meer oplevert.

-De omvormer van een serieel geschakeld systeem heeft een kortere levensduur en zal na 12 tot maximaal 15 jaar vervangen moeten worden.

-Monitoring van het systeem kan alleen als volledig systeem en niet per afzonderlijk paneel worden uitgelezen, in een daarvoor bestemde app op mobiele telefoon of PC. Hierdoor is het moeilijker te achterhalen welk paneel defect is.

– Bij het aansluiten van dit systeem bestaat er een gevaarlijkheidsfactor. Doordat de panelen gelijk beginnen te werken in aanraking met licht en ze met elkaar verbonden worden, ontstaat er gelijk al een voltage. Wanneer er per ongeluk contact wordt gemaakt met onbewerkte kabels dan kan u een stroom stoot krijgen. Dus wees hier alert op.

Parallel geschakeld systeem met micro omvormers:

Dit is een systeem met micro omvormers. Achter ieder paneel wordt een micro omvormer gemonteerd. De micro omvormers worden met elkaar gekoppeld via een ringleiding die rechtstreeks naar de meterkast gaat.


De voordelen zijn:

Ieder paneel geeft zijn opgewekte zonne-energie door via een micro omvormer, ongeacht wat de rest van het systeem doet.

-Als één micro omvormer defect raakt blijven de overige panelen functioneren.
-Schaduw op één paneel heeft geen invloed op het rendement van de andere panelen.
-Centrale omvormer is overbodig
-Rendement is 10% hoger dan bij een serieel geschakeld systeem.
-De app toont het rendement per paneel waardoor een defect paneel direct zichtbaar wordt.
-Het systeem is nagenoeg onbeperkt uit te breiden met meer panelen van hetzelfde of andere types en micro omvormers.
– 20 jaar fabrieksgarantie op micro omvormers  

De nadelen zijn:
– Stuk duurder in aanschaf
-Arbeidsintensiever bij montage
– Regelmatig storingen in gebruik van app

Dit is een systeem met micro omvormers. Achter ieder paneel wordt een micro omvormer gemonteerd. De micro omvormers worden met elkaar gekoppeld via een ringleiding die rechtstreeks naar de meterkast gaat.


De voordelen zijn:

Ieder paneel geeft zijn opgewekte zonne-energie door via een micro omvormer, ongeacht wat de rest van het systeem doet.

-Als één micro omvormer defect raakt blijven de overige panelen functioneren.
-Schaduw op één paneel heeft geen invloed op het rendement van de andere panelen.
-Centrale omvormer is overbodig
-Rendement is 10% hoger dan bij een serieel geschakeld systeem.
-De app toont het rendement per paneel waardoor een defect paneel direct zichtbaar wordt.
-Het systeem is nagenoeg onbeperkt uit te breiden met meer panelen van hetzelfde of andere types en micro omvormers.
– 20 jaar fabrieksgarantie op micro omvormers  

De nadelen zijn:
– Stuk duurder in aanschaf
-Arbeidsintensiever bij montage
– Regelmatig storingen in gebruik van app

Dit is een parrallel systeem waarbij het nadeel van een standaard serieel systeem wordt opgeheven door een geavanceerde optimizer. 

 De voordelen zijn:

-Schaduw heeft minder invloed op het rendement van het totale systeem.
-Alle zonnepanelen geven hun maximale rendement.
-Een defect of probleem is per paneel zichtbaar in de monitoring app.
– Goede prijs/kwaliteit verhouding
– Goedkoper dan het parallel systeem met micro omvormers
– Wanneer er water tussen de connectoren zou komen dan beveiligd de optimizer het systeem.
– 10 jaar fabrieksgarantie op de omvormer en 25 jaar op de optimizers.

De nadelen zijn:
– Iets duurde dan een serieel systeem
– Er moet plek zijn voor de omvormer binnen ( Op zolder in een woonhuis)  

Ieder systeem heeft zijn eigen voor- en nadelen. We willen graag samen met u de verschillende opties bespreken. 

Salderen

Salderen betekent dat uw verbruikte energie wordt weg gestreept tegen de opgewekte energie, dit wordt verrekkend tegen hetzelfde bedrag. Wanneer u meer energie heeft opgewekt dan u nodig had, dan geeft u dit terug aan het net (Dit ziet u op uw eindrekening van de energieleverancier). Voor deze terug levering ontvangt u een vergoeding (dit kan per energieleverancier verschillen). Deze vergoeding ligt echter lager dan de huidige energieprijs.

Salderen kan  alleen indien u een kleinverbruikersaansluiting heeft. Uw energieleverancier kan u vertellen welke aansluiting u heeft.

U kunt ook pas salderen indien u zich aan heeft gemeld bij energieleveren.nl hoe dit moet, kunt u terugvinden onder “aanmelden zonnepanelen?”.

Heeft u een oude meter die terug kan tellen, dan merkt u gelijk wanneer u energie terug levert. De meter telt namelijk terug. Bijzonder om een keer mee te maken!

Met een slimme meter zijn er aparte meters voor het verbruik en de opwekking. Dit gebeurt allemaal achter de schermen, waarbij u pas bij de jaarnota kunt zien wat de eindstand is. De opgeleverde energie wordt dan van uw verbruik afgetrokken.

Heeft u een oude dubbele meter, dan kunt u direct zien (indien u energie terug levert) hoeveel energie u terug levert. Één van de twee meters telt dan terug, dat hangt af van de tijd en dag (normaal uren op werkdagen overdag en laaguren ’s nachts/ in het weekend/ feestdagen).

Met een slimme meter wordt er apart bijgehouden wat er wordt verbruikt en opgewekt. De opgewekte energie wordt afgetrokken van het dan geldende tarief. In de meeste gevallen is dat het hoge/normaaltarief. Bij een dubbele meter wordt er per meter afzonderlijk gesaldeerd. Dit komt omdat de energie die verbruikt wordt, verdeeld wordt over een hoog en een laag tarief (piek en dal). Tijdens het hoge/normaaltarief wordt er meestal meer opgewekt dan verbruikt (overdag) en tijdens het dal tarief meer verbruikt dan opgewekt (’s nachts). In deze situatie hangt het af van uw leverancier en wat hun beleid is met een overschot aan opgewekte energie. Heeft u zonnepanelen of wilt u deze aanschaffen? Lees dan onder “tips” waar u op moet letten.

Op dit moment mag u opgewekte energie tegen hetzelfde tarief wegstrepen (salderen) tegen de stroom die u  afneemt van het energiebedrijf.  Het tarief betreft 22,5 cent per kWh, inclusief alle belastingen (prijspeil 2020). Daar zit echter wel een maximum aan: als u jaarlijks meer stroom levert dan afneemt, krijgt  u  een lagere vergoeding voor de  overig terug geleverde energie. Deze  vergoeding verschilt per energiebedrijf en ligt op dit moment ongeveer tussen 3 en 12 cent per kWh.

Een voorbeeld: u  neemt jaarlijks 2.500 kWh stroom af van het elektriciteitsnet en  levert 3.000 kWh (energie van uw  zonnepanelen). Dan betaalt de energieleverancier dus 22,5 cent per kWh voor 2.500 kWh geleverde stroom. Voor de overige 500 kWh die u teruglevert, mogen zij  een lager tarief  handhaven . De hoogte van deze  vergoeding mag de energieleverancier zelf vaststellen. Als u  veel energie opwekt , is het de moeite waard om een energieleverancier te zoeken met een hoog terug lever-tarief.

De regering wil de salderingsregeling afbouwen vanaf 2023 (let op: dit is nog een voorstel). Dat betekent dat u  elk jaar wat minder opgewekte energie  mag wegstrepen tegen de verbruikte energie en vanaf 2031 helemaal niet meer kan salderen. U  krijgt dan een vergoeding voor elke kWh aan stroom dat uw  zonnepanelen opwekken en aan het net terug leveren. Bij Milieu Centraal is dat  6 cent per kWh. De nieuwe regeling geldt helaas voor iedereen, ongeacht u nu al zonnepanelen heeft of ze nog gaat aanschaffen      .

Tijdens de  afbouw van de salderingsregeling mag u elk jaar 9 procent minder salderen.

Tips om efficiënt om te gaan met de energie van uw zonnepanelen:

  • Probeer  meer energie overdag te verbruiken, wanneer uw  zonnepanelen energie opwekken.
  • Zet overdag de wasmachine en vaatwasser aan, dan draaien ze namelijk op zonnestroom. De meeste wasmachines en vaatwassers kunt u  programmeren.
  • (Indien van toepassing) Laad uw  elektrische auto  op een moment dat de zonnepanelen veel energie  leveren.
  • Heeft u een close-in boiler? Dan kunt u  met behulp van een tijdschakelaar programmeren dat hij  aangaat op een  moment dat de zon schijnt.
  • Heeft u  een airco? Dan gaat het vaak vanzelf goed, aangezien u de airco meestal op dagen gebruikt wanneer  de zon schijnt. Zet dan de airco  aan wanneer  de zon nog schijnt en uw  zonnepanelen energie opwekken .
  • Zet  apparaten om de beurt aan, anders verbruikt u  waarschijnlijk meer energie  dan u  opwekt.
  • Er komen steeds meer slimme apparaten op de markt die aangaan wanneer u  energie  opwekt. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een warmtepomp. Check bij aankoop of  het een slim apparaat betreft.

Door deze tips in acht te nemen gebruikt u uiteindelijk minder netstroom op jaarbasis.

Vooruitzicht:

Het klinkt natuurlijk allemaal negatief dat  salderen na 10 jaar wordt afgeschaft. Desondanks kan er veel gebeuren in 10 jaar tijd. Dit voorstel kan  veranderen.

Wat een uitkomst kan zijn ná 2031 zijn accu’s . Accu’s die  opgewekte energie  van uw zonnepanelen  opslaan bestaan wel, maar zijn nog niet rendabel genoeg om te kopen.
De prijs ligt namelijk erg hoog. Wanneer  salderen wordt afgeschaft , zal de prijs voor de meeste huishoudens waarschijnlijk gunstiger liggen . Dan kunt u  niet alleen uw eigen energie  opwekken en deze gelijk in uw huis gebruiken maar dan kunt u ook nog eens die energie opslaan en dus voor een groot deel zelfvoorzienend zijn.

Het klinkt natuurlijk allemaal negatief dat  salderen na 10 jaar wordt afgeschaft. Desondanks kan er veel gebeuren in 10 jaar tijd. Dit voorstel kan  veranderen.

Wat een uitkomst kan zijn ná 2031 zijn accu’s . Accu’s die  opgewekte energie  van uw zonnepanelen  opslaan bestaan wel, maar zijn nog niet rendabel genoeg om te kopen.
De prijs ligt namelijk erg hoog. Wanneer  salderen wordt afgeschaft , zal de prijs voor de meeste huishoudens waarschijnlijk gunstiger liggen . Dan kunt u  niet alleen uw eigen energie  opwekken en deze gelijk in uw huis gebruiken maar dan kunt u ook nog eens die energie opslaan en dus voor een groot deel zelfvoorzienend zijn.

Overig

Het is logisch dat u zich afvraagt of zonnepanelen ook werken wanneer het bewolkt is. Het antwoord hierop is ja; zonnepanelen werken namelijk op lichtinval en niet per sé door directe zonnestralen. Op een bewolkte dag vangen de zonnecellen voldoende diffuus licht op, waardoor uw systeem zonne-energie blijft opwekken . Wolken houden slechts een deel van het zonlicht tegen.

In de winter is uw dagopbrengst vanwege het verlaagd aantal zonne-uren echter lager.

Productgarantie

Bij zonnepanelen zijn er verschillende soorten garanties. De productgarantie zit op zowel de zonnepanelen zelf, als op de omvormer(s). Deze garantie is van toepassing op defecten van het product en niet op de geleidelijke achteruitgang van de opbrengst. Bij omvormers is 5 jaar het minimum, maar 10 jaar of meer wordt ook aangeboden.

Productgarantie van AUO betreft maximaal 15 jaar met een opbrengst     garantie van minstens 90% na 10 jaar en 80% na 25 jaar. Bij eventuele defecten van AUO zonnepanelen verzorgt Dijk zonne-energie de afhandeling voor u.

Vermogensgarantie

Zonnepanelen verouderen heel langzaam. De opbrengst bij een bepaalde hoeveelheid zonlicht zal na enkele jaren met zo’n 0,5% per jaar achteruit gaan. Bij veel systemen is zelfs die langzame achteruitgang niet eens waargenomen. Normaalgesproken geven fabrikanten een vermogensgarantie van minstens 80% na 20-25 jaar op nieuwe, goed werkende zonnepanelen.

Vraag uw leverancier in dat geval of de vermogensgarantie ‘lineair’ is. Dat betekent dat u niet 20 jaar hoeft te wachten om op deze garantie aanspraak te doen, als uw zonnepanelen al na 12 jaar meer dan 0,5% per jaar achteruit gaan. (Dit staat hierboven ook al)

Materiaal garantie

De zonnepanelen komen altijd op een onderstel/frame te liggen. Dit onderstel verschilt per type dak (schuin/plat dak) . Esdec geeft een garantie van 20 jaar op alle montagesystemen. Het is van belang dat het montagesysteem op de juiste manier geïnstalleerd is en dat er regelmatig onderhoud plaatsvindt. Op basis van de controle items uit de checklists wordt de juiste installatie van het ESDEC montagesysteem vastgesteld.

Van Der Valk montage materiaal geeft een garantie van 10 jaar mits  het montagesysteem op de juiste manier geïnstalleerd is.

Installatiegarantie

Deze garantie is van toepassing wanneer  bijvoorbeeld een kabelaansluiting van de installatie niet goed is en problemen gaat veroorzaken, of wanneer de bevestigingsmaterialen loskomen bij een “normale” storm. Een tornado, evenals oorlogsgeweld, valt over het algemeen buiten het bereik van welke garantie of verzekering dan ook. Dit zou alleen van toepassing zijn wanneer ‘De Zonnepanelen Leverancier’ bij u komt installeren.

Systeemgarantie

U kunt ervan uitgaan dat ‘De zonnepanelen Leverancier’  veel vertrouwen in zowel het installatiewerk, als de zorgvuldig op elkaar afgestemde combinatie van montageonderdelen, omvormer en panelen heeft. Om aanspraak te maken op systeemgarantie moet ‘De Zonnepanelen Leverancier’  de installatie wel zelf  gemonteerd hebben. Als er binnen de termijn van de systeemgarantie iets mis is, hoeft u als  klant niet uit te zoeken/aan te tonen waar het probleem zit. Wij zorgen er dan voor dat het systeem weer probleemloos werkt. U hoeft dan ook geen inspectie- of transportkosten te betalen. Problemen die  veroorzaakt zijn door een verwijtbare fout van de consument, een haperende wifi verbinding voor de monitoring, een lekkend dak, of natuurgeweld uitgezonderd. De systeemgarantie omvat de garantie op installatie en montagematerialen.

Veel mensen verzekeren hun zonnepanelen tegen brand, diefstal en schade door slecht weer (bijvoorbeeld hagel). Maar misschien bent u hier al voor verzekerd. Dan hebt u geen aparte verzekering voor uw zonnepanelen nodig. In de meeste gevallen geldt:

Bent u zelf eigenaar van uw woning? Dan hebt u een opstalverzekering. Informeer bij uw verzekeraar of zonnepanelen daar ook onder vallen.

Heeft u een huurwoning? Dan moet u de zonnepanelen apart verzekeren. Controleer dit bij de huiseigenaar of woning coöperatie op het moment dat u toestemming vraagt voor het installeren van zonnepanelen.

Heeft u een plat dak? Vraag dan extra goed na of uw zonnepanelen op het platte dak ook verzekerd zijn tegen diefstal.

Veel verzekeraars betalen niet bij schade door slecht weer (storm, hagel). Informeer hoe dit bij uw verzekering zit.

De meeste Nederlandse daken zijn geschikt voor zonnepanelen. Ze liggen al op meer dan 100.000 daken.

Zonnepanelen worden steeds bekender en meer gewild. Dit maakt dat de zonnepanelen zelf, maar ook het montagemateriaal steeds verder ontwikkeld wordt.   

Zo kunt u niet alleen meer zonnepanelen bevestigen op een pannendak of een bitumen plat dak, maar kunnen ze tegenwoordig ook gemonteerd worden op een stalen dak of een golfplaat dak. Zonnepanelen op een dak gericht op het zuiden leveren meer rendement op. Het Oosten of Westen is ook vaak wel rendabel. Het rendement van de zonnepanelen zal iets lager, maar de opbrengstverdeling gedurende dag is efficiënter.

Ja, een offerte bij ons in vrijblijvend. Wij komen graag bij u langs om te kijken naar de mogelijkheden van uw dak. We luisteren naar u wensen en adviseren waarbij nodig.

Er is géén landelijke subsidie meer voor het kopen van zonnepanelen.

Andere voordelen:

– Je kunt de btw op de aankoopprijs en installatie terugvragen bij de belastingdienst. (Deze service bieden wij gratis aan.)

– Dankzij de salderingsregeling krijg je een goed tarief voor de stroom die je aan het net levert (net zoveel als voor de stroom die je afneemt van het energiebedrijf).

– Je kunt ook geld lenen om zonnepanelen te kopen, bijvoorbeeld met een duurzaamheidslening of energiebespaarlening.